maandag 22 maart 2021

Awards 18 november 2021

Reserveer alvast deze dag in je agenda.
Meer nieuws volgt

maandag 8 maart 2021

Nieuwe regel van goed vakmanschap "Melding, Waarschuwing en Alarm"

Melding, waarschuwing en alarm zijn 3 begrippen die in onze brandregelgeving gedefinieerd worden en waaraan specifieke eisen gesteld worden. Hoe melding, waarschuwing en alarm in de praktijk moeten gerealiseerd worden, is voor veel betrokken partijen onduidelijk. De verschillende opinies en interpretaties leiden vaak tot gevaarlijke situaties door onoordeelkundige of ronduit foute beslissingen.

maandag 29 juni 2020

Vernieuwde regel van goed vakmanschap "Haspels"

Water is een gemakkelijk beschikbaar en in veel gevallen efficiënt brandbestrijdingsmiddel. Deze RGV bepaalt de voorschriften waaraan manueel bediende systemen met slanghaspels moeten voldoen, teneinde de gebruiker een doeltreffend en eenvoudig brandbestrijdingsmiddel ter beschikking te stellen.