Onderzoeksrapporten VIPA II en III bieden duidelijk kader voor brandveiligheid bij innovatieve zorgprojecten.

De kennisopbouw van het onderzoek maakt het mogelijk om in innovatieve zorgprojecten kostenefficiënte keuzes te maken bij het ontwerpen van zorginfrastructuur. De opties en consequenties voor de brandpreventiemaatregelen bij toepassing van een open planopbouw waarbij de strikte brandwerende scheiding tussen leefruimten en evacuatieweg wordt verlaten, zijn bij de start van het ontwerpproces duidelijk. De bestaande rem om planontwerpen af te stemmen op actuele zorgconcepten wordt daarmee weggewerkt. Vooral de kennisopbouw over rookverspreiding in dergelijke setting maakt het mogelijk om de beschikbare (bestaande en innovatieve) actieve maatregelen efficiënt in te zetten.

Het onderzoeksrapport biedt een duidelijk kader dat de technische commissie brandveiligheid (TCB) van het departement WVG onmiddellijk kan inzetten bij de evaluatie van alternatieve voorstellen in afwijkingsaanvragen voor brandveiligheid. In de directe praktijk zal het beoordelingskader toelaten voorgestelde combinaties van actieve brandveiligheidsmaatregelen binnen een juiste context te evalueren, zelfs binnen een ruimere context dan enkel voor zorggebouwen.

Op langere termijn zal in nieuwe specifieke regelgeving voor brandveiligheid in zorggebouwen de benadering op basis van een beoordelingskader opgenomen worden.

Op 09/05 organiseert VIPA een infosessie over de onderzoeken VIPAII en VIPAIII. Inschrijven kan vanaf 4 april via de site van VIPA.

 

Ann Beusen

 

Lees de volledige artikelreeks:

Innovatieve toepassing van rookbeheersing in woonzorggebouwen (de tweede VIPA-studie) 

Auteur:  Pieter Poppe

Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen (de derde VIPA-studie)

Auteurs: Bart Merci, Andrea Lucherini, Pieter Poppe en Ann Beusen

banner https://www.fireforum.be/Onderzoeksrapporten VIPA II en III bieden duidelijk kader voor brandveiligheid bij innovatieve zorgprojecten