RGV Melding, Waarschuwing en Alarm

Regel van goed vakmanschap "Melding, Waarschuwing en Alarm"

Downloads:

Laat uw e-mailadres achter om de regel van goed vakmanschap te downloaden :

NederlandsFrans

Melding, waarschuwing en alarm zijn 3 begrippen die in onze brandregelgeving gedefinieerd worden en waaraan specifieke eisen gesteld worden. Hoe melding, waarschuwing en alarm in de praktijk moeten gerealiseerd worden, is voor veel betrokken partijen onduidelijk. De verschillende opinies en interpretaties leiden vaak tot gevaarlijke situaties door onoordeelkundige of ronduit foute beslissingen.

Een heldere, pragmatische regel van goed vakmanschap (RGV), opgesteld en ondersteund door de betrokken partijen, voor melding-, waarschuwings- en alarminstallaties binnen het kader “brandveiligheid” is daarom een noodzaak.

Omvang:

Deze RGV Brandveiligheid betreft de keuze, het ontwerp, de plaatsing en het beheer van installaties voor melding, waarschuwing en alarm binnen en rond bouwwerken en dat zowel voor nieuwe als bestaande installaties en nieuwe of bestaande bouwwerken, met uitzondering van ééngezinswoningen.

Deze RGV wil de geldende regelgeving en normen aanvullen (waar er geen specifieke voorschriften zijn) en verduidelijken met praktijk gerichte tips zonder afbreuk te doen aan de geldende voorschriften.

Deze RGV beperkt zich tot “brand” als noodsituatie. Andere noodsituaties werden niet in beschouwing genomen bij opstellen van deze RGV.

Geen enkele bepaling in deze RGV mag gezien worden als een beperking voor het toepassen van nieuwe technieken of alternatieven, voor zover die een gelijkwaardig en aantoonbaar niveau van veiligheid waarborgen.

Datum tekst: 2020-08-25
Datum van publicatie: 2020-08-25

Document type: Regel van goed vakmanschap
Authoriteit: Fireforum
Status: Actief - nuTerug naar overzicht