Menu

We melden u graag de publicatie van een nieuwe regel van goed vakmanschap over "melding, waarschuwing en alarm".

Melding, waarschuwing en alarm zijn 3 begrippen die in onze brandregelgeving gedefinieerd worden en waaraan specifieke eisen gesteld worden. Hoe melding, waarschuwing en alarm in de praktijk moeten gerealiseerd worden, is voor veel betrokken partijen onduidelijk. De verschillende opinies en interpretaties leiden vaak tot gevaarlijke situaties door onoordeelkundige of ronduit foute beslissingen.
Een heldere, pragmatische regel van goed vakmanschap, opgesteld en ondersteund door de betrokken partijen, voor melding-, waarschuwings- en alarminstallaties binnen het kader “brandveiligheid” is daarom een noodzaak.
Zo wil Fireforum vzw met deze regel voor goed vakmanschap bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid door een meer coherente en kwaliteitsvolle implementatie van melding, waarschuwing en alarm zowel op technisch als organisatorisch vlak.
Deze RGV is opgesteld met alle betrokken partijen voor ogen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, ge-specialiseerde ondernemingen, overheid, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en is gevalideerd door de leden van Fireforum vzw.
Bij het samenstellen van deze RGV werd rekening gehouden met de stand van zaken wat betreft regelgeving en normering van kracht in maart 2020. Regelgeving en normen die na maart 2020 gepubliceerd worden, kunnen aanleiding geven tot andere voorschriften dan hier vermeld.

Hier vind je de regels van goed vakmanschap.

We melden u graag de publicatie van een vernieuwde regel van goed vakmanschap over "haspels".

Water is een gemakkelijk beschikbaar en in veel gevallen efficiënt brandbestrijdingsmiddel. Deze RGV bepaalt de voorschriften waaraan manueel bediende systemen met slanghaspels moeten voldoen, teneinde de gebruiker een doeltreffend en eenvoudig brandbestrijdingsmiddel ter beschikking te stellen.

Het is belangrijk dat de brandbescherming van een gebouw als één geheel beschouwd wordt. Manuele blusmiddelen zoals haspels zijn belangrijk, maar zijn slechts één deel van een geheel van in te zetten middelen. Hun aanwezigheid maakt andere beschermingsmiddelen niet overbodig, zoals blustoestellen, muurhydranten, sprinklers, blusdekens, en andere automatische en manuele blussystemen.

Deze RGV gaat ervan uit dat eerst een brandrisicoanalyse is gemaakt, waarbij de plaats, de klasse van de branden en de mogelijke gevolgen geïdentificeerd zijn. Na de uitwerking van de risicoanalyse kan de ontwerper een lastenboek opstellen voor de keuze en de installatie van de haspelsystemen.

Om verschillende redenen beperkt deze RGV zich tot haspels en zijn hydranten niet langer opgenomen in deze RGV. De belangrijkste motieven zijn:

  • Haspels zijn eerste interventiemiddelen, hydranten daarentegen zijn bedoeld voor de brandweer (intern of extern, tweede interventie).
  • Haspels stellen lagere eisen qua watertoevoer dan hydranten waardoor de aansluiting op het openbaar net eenvoudiger is.
  • De strengere eisen van de watermaatschappijen in verband met gebruik van het openbaar net.
  • Uit overleg met de brandweer blijkt dat zij ook voorstander zijn van gescheiden netten voor haspels en hydranten.

Hier vind je de regels van goed vakmanschap.

Fireforum vzw nodigt u uit om uw expertise in brandveiligheid te delen met een geïnteresseerd publiek van voorschrijvers, brandweer, preventieadviseurs, wetenschappers, architecten en studiebureaus, gebouwbeheerders, fabrikanten en installateurs.

U kan dit doen door een presentatie te geven op het tweejaarlijks Fireforum Congres dat doorgaat in Brussel op 20 november 2020.

De presentaties worden ingedeeld in 2 categorieën:

“Wetenschappelijk Onderzoek” en “Toegepaste Brandveiligheid”.

De presentaties zijn niet commercieel van inhoud.

Formaat: we aanvaarden presentaties, workshops et thematische debatten.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je in de volgende documenten:

FFC_20201120_Call_for_papers_NL.doc

FFC_20201120_Call_for_papers_FR.doc

FFC_20201120_Call_for_papers_EN.doc


We verwachten jullie voorstellen via dit formulier ten laatste op 7 september 2020.

Op dinsdag 26 november werden  in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de 5e maal de Fireforum Awards  voor de beste projecten rond brandveiligheid uitgereikt. Hiermee heeft Fireforum de mensen en organisaties bekroond die zich op één of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. Onder het tromgeroffel van Feniks Taiko, Japanese percussie, opende  gastheer Maarten Vangramberen de gala-avond en werden de winnaars van deze Awards bekend gemaakt.