Menu

Fireforum vzw streeft naar een betere brandveiligheid, door het stimuleren van dialoog,
het verspreiden van kennis en informatie en het promoten van kwaliteit en innovatie.

Actueel over brandpreventie

Online Academy Brandbeveiliging

Online Academy Brandbeveiliging

Fireforum vzw organiseert in september 2020 opnieuw een Academy Brandbeveiliging

Dit jaar zal onze academy doorgaan via webinars.

Fireforum vzw wil met zijn programma alle geïnteresseerde partijen de meest actuele informatie aanbieden in verband met regelgeving en normen voor brandveiligheid. De sprekers zijn leden van de werkgroepen die deze voorschriften opstellen.

Deze Academy richt zich tot iedereen die professioneel betrokken is bij brandveiligheid en op de hoogte wil zijn van de laatste evoluties in actieve en passieve brandbeveiliging zoals preventieadviseurs, installateurs, studiebureaus, architecten, brandweer, …

Deze academy is opgebouwd uit 14 webinars van 1 uur zodat je zelf de voor jou meest relevante modules kan kiezen.

Een volledig overzicht met de verschillende modules en data vindt u hier terug 

 

Nieuwe regel van goed vakmanschap "Melding, Waarschuwing en Alarm"

We melden u graag de publicatie van een nieuwe regel van goed vakmanschap over "melding, waarschuwing en alarm".

Melding, waarschuwing en alarm zijn 3 begrippen die in onze brandregelgeving gedefinieerd worden en waaraan specifieke eisen gesteld worden. Hoe melding, waarschuwing en alarm in de praktijk moeten gerealiseerd worden, is voor veel betrokken partijen onduidelijk. De verschillende opinies en interpretaties leiden vaak tot gevaarlijke situaties door onoordeelkundige of ronduit foute beslissingen.
Een heldere, pragmatische regel van goed vakmanschap, opgesteld en ondersteund door de betrokken partijen, voor melding-, waarschuwings- en alarminstallaties binnen het kader “brandveiligheid” is daarom een noodzaak.
Zo wil Fireforum vzw met deze regel voor goed vakmanschap bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid door een meer coherente en kwaliteitsvolle implementatie van melding, waarschuwing en alarm zowel op technisch als organisatorisch vlak.
Deze RGV is opgesteld met alle betrokken partijen voor ogen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, ge-specialiseerde ondernemingen, overheid, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en is gevalideerd door de leden van Fireforum vzw.
Bij het samenstellen van deze RGV werd rekening gehouden met de stand van zaken wat betreft regelgeving en normering van kracht in maart 2020. Regelgeving en normen die na maart 2020 gepubliceerd worden, kunnen aanleiding geven tot andere voorschriften dan hier vermeld.

Hier vind je de regels van goed vakmanschap.

Vernieuwde regel van goed vakmanschap "Haspels"

We melden u graag de publicatie van een vernieuwde regel van goed vakmanschap over "haspels".

Water is een gemakkelijk beschikbaar en in veel gevallen efficiënt brandbestrijdingsmiddel. Deze RGV bepaalt de voorschriften waaraan manueel bediende systemen met slanghaspels moeten voldoen, teneinde de gebruiker een doeltreffend en eenvoudig brandbestrijdingsmiddel ter beschikking te stellen.

Het is belangrijk dat de brandbescherming van een gebouw als één geheel beschouwd wordt. Manuele blusmiddelen zoals haspels zijn belangrijk, maar zijn slechts één deel van een geheel van in te zetten middelen. Hun aanwezigheid maakt andere beschermingsmiddelen niet overbodig, zoals blustoestellen, muurhydranten, sprinklers, blusdekens, en andere automatische en manuele blussystemen.

Deze RGV gaat ervan uit dat eerst een brandrisicoanalyse is gemaakt, waarbij de plaats, de klasse van de branden en de mogelijke gevolgen geïdentificeerd zijn. Na de uitwerking van de risicoanalyse kan de ontwerper een lastenboek opstellen voor de keuze en de installatie van de haspelsystemen.

Om verschillende redenen beperkt deze RGV zich tot haspels en zijn hydranten niet langer opgenomen in deze RGV. De belangrijkste motieven zijn:

  • Haspels zijn eerste interventiemiddelen, hydranten daarentegen zijn bedoeld voor de brandweer (intern of extern, tweede interventie).
  • Haspels stellen lagere eisen qua watertoevoer dan hydranten waardoor de aansluiting op het openbaar net eenvoudiger is.
  • De strengere eisen van de watermaatschappijen in verband met gebruik van het openbaar net.
  • Uit overleg met de brandweer blijkt dat zij ook voorstander zijn van gescheiden netten voor haspels en hydranten.

Hier vind je de regels van goed vakmanschap.

FFmagazine50nl

Magazine

Fireforum Magazine brengt informatie met betrekking tot brandpreventie en –bestrijding en dit in al zijn facetten: achtergrondinformatie m.b.t. nationale en Europese reglementering (wetgeving, normering...), nieuws over innoverende technologieën, de mogelijkheden qua opleidingen in ons land voor zowel de publieke brandweerkorpsen als de bedrijfsbrandweer, nieuwe tendensen in brandpreventie, interviews met tenoren uit de politiek, de industrie of de brandweer...

Na 10 jaar heeft Fireforum vzw de uitgave van het vertrouwde magazine in eigen hand genomen. Het redactieteam werd uitgebreid met brandspecialisten uit de ledenorganisaties en met ervaren externe redacteurs die gericht op pad gaan. 

Fireforum magazine

Certificaten

Fireforum presents the Fire Safety Quality certificate.

logo fisq 200FiSQ is een onafhankelijk kwaliteitscertificaat voor bedrijven in de sector van de brandbeveiliging, die de veiligheid en de kwaliteit van hun producten en diensten garanderen gedurende de volledige levensduur van de installaties (van studie & ontwerp tot en met het onderhoud).

Lees meer ...

FCB RGZ met degDe toekenning van het Fireforum Certified Building Certificate betekent dat het gebouw – gedurende de gehele periode waarin het certificaat is toegekend – 100% beveiligd is tegen brand inzake infrastructuur, technieken, organisatie als onderhoud.

Lees meer ...

01

Bedrijvengids

Raadpleeg onze online cataloog van bedrijven.
In deze catoloog vindt u ook een samenvatting van de verschillende producten en diensten die bedrijven u kunnen aanbieden.

02

Producten

Hierbij vindt u de lijst van productgroepen in het domein van brandveiligheid. Deze productgroepen vindt u ook terug in de rubrieken 'Regelgeving' en 'Bedrijvengids'.

03

Voorschriften

U krijgt hieronder de mogelijkheid om via een filter voorschriften op te zoeken.

Zoek bedrijven Bekijk producten Zoek voorschriften

 fireforum logo th Abonneefireforum logo th Professionalfireforum logo th Business
Nieuwsbrieven en uitnodigingen check check check
Publicaties inclusief archief check check check
Fireforum Magazine (gedrukt) 1 ex 1 ex 2 ex
Fireforum Magazine (digitaal) 1 1 10
Toegang tot discussieplatform  check check check
Databank brandveiligheidsvoorschriften (standaard) check check check
Databank brandveiligheidsvoorschriften (uitgebreide filter)    check  check
Leesmodule 320 normen     check
Opname in bedrijvengids      check
Jaarlijkse bijdrage €100,00
(excl. 6% btw)
€490,00
(excl. 21% btw)
€2.900,00
(excl. 21% btw)
  Abonneren Abonneren Abonneren