Fireforum
Nieuws

We melden u graag de publicatie van een vernieuwde regel van goed vakmanschap over "haspels".

Water is een gemakkelijk beschikbaar en in veel gevallen efficiënt brandbestrijdingsmiddel. Deze RGV bepaalt de voorschriften waaraan manueel bediende systemen met slanghaspels moeten voldoen, teneinde de gebruiker een doeltreffend en eenvoudig brandbestrijdingsmiddel ter beschikking te stellen.

Het is belangrijk dat de brandbescherming van een gebouw als één geheel beschouwd wordt. Manuele blusmiddelen zoals haspels zijn belangrijk, maar zijn slechts één deel van een geheel van in te zetten middelen. Hun aanwezigheid maakt andere beschermingsmiddelen niet overbodig, zoals blustoestellen, muurhydranten, sprinklers, blusdekens, en andere automatische en manuele blussystemen.

Deze RGV gaat ervan uit dat eerst een brandrisicoanalyse is gemaakt, waarbij de plaats, de klasse van de branden en de mogelijke gevolgen geïdentificeerd zijn. Na de uitwerking van de risicoanalyse kan de ontwerper een lastenboek opstellen voor de keuze en de installatie van de haspelsystemen.

Om verschillende redenen beperkt deze RGV zich tot haspels en zijn hydranten niet langer opgenomen in deze RGV. De belangrijkste motieven zijn:

  • Haspels zijn eerste interventiemiddelen, hydranten daarentegen zijn bedoeld voor de brandweer (intern of extern, tweede interventie).
  • Haspels stellen lagere eisen qua watertoevoer dan hydranten waardoor de aansluiting op het openbaar net eenvoudiger is.
  • De strengere eisen van de watermaatschappijen in verband met gebruik van het openbaar net.
  • Uit overleg met de brandweer blijkt dat zij ook voorstander zijn van gescheiden netten voor haspels en hydranten.