Fireforum
Nieuws

We melden u graag de publicatie van een nieuwe regel van goed vakmanschap over "melding, waarschuwing en alarm".

Melding, waarschuwing en alarm zijn 3 begrippen die in onze brandregelgeving gedefinieerd worden en waaraan specifieke eisen gesteld worden. Hoe melding, waarschuwing en alarm in de praktijk moeten gerealiseerd worden, is voor veel betrokken partijen onduidelijk. De verschillende opinies en interpretaties leiden vaak tot gevaarlijke situaties door onoordeelkundige of ronduit foute beslissingen.

Een heldere, pragmatische regel van goed vakmanschap, opgesteld en ondersteund door de betrokken partijen, voor melding-, waarschuwings- en alarminstallaties binnen het kader “brandveiligheid” is daarom een noodzaak.

Zo wil Fireforum vzw met deze regel voor goed vakmanschap bijdragen aan de verbetering van de brandveiligheid door een meer coherente en kwaliteitsvolle implementatie van melding, waarschuwing en alarm zowel op technisch als organisatorisch vlak.

Deze RGV is opgesteld met alle betrokken partijen voor ogen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, ge-specialiseerde ondernemingen, overheid, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en is gevalideerd door de leden van Fireforum vzw.

Bij het samenstellen van deze RGV werd rekening gehouden met de stand van zaken wat betreft regelgeving en normering van kracht in maart 2020. Regelgeving en normen die na maart 2020 gepubliceerd worden, kunnen aanleiding geven tot andere voorschriften dan hier vermeld.

Regels van goed vakmanschap

Hieronder vindt u de Regels van Goed Vakmanschap door Fireforum gratis ter beschikking gesteld (in het Frans en Nederlands).

Normenpakket

Online normenbundels vergemakkelijken de toepassing van normen in uw onderneming

U vraagt zich soms af op welke normen u zich het best baseert bij het ontwerp van een product, de realisatie van een project of de aankoop van een product? De vzw Fireforum, het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité) en NBN (Nationaal Bureau voor de Normalisatie) hebben samen een volledig normenpakket over brandbeveiliging samengesteld.